Witamy w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło. W przypadku problemów z logowaniem napisz email na adres it@akademia.kalisz.pl z opisem problemu. O przybliżonej treści: Imię, nazwisko, numer albumu lub pesel oraz opis problemu.